top of page
DSC_8620 (1).jpg
DSC_8590.jpg
DSC_8593.jpg
DSC_8677.jpg

Field Recordings | הקלטות שדה

אמיר בולצמן, יהודית שלוסברג

עבודה בת שני חלקים שהוצגה בתערוכה "ירד הגבול אל קצה ההר" ונעשתה כחלק ממחקר אוצרותי של מקהלת גיא בן הינום.

המושג "הקלטות שדה" לקוח מעולם המחקר האתנוגרפי, תחום 

חקר המתעד תופעות בזמן התרחשותן ומבוסס על צפייה ישירה בהתנהגות יומיומית של קבוצה. "הקלטות שדה" הן הקלטות של מושא המחקר המוזיקלי בסביבתו הטבעית.

בעבודות תצפית א׳ וב׳ הקלטנו וקטלגנו חומרים מעבודת המקהלה. הן נוצרו מתוך מפגש שלנו האוצרים, כמאזינים-צופים עם גוף המקהלה, והובילו לתהליך לימודי המתבונן בתהליכי העבודה השיתופיים  של הקבוצה, בניסיון להבין את מנגנוני הפעולה ולפצח את היחס בין התכוונות אקסטטית לחיי היומיום.  

תצפית  א׳

סדרת תרגילי חימום קוליים של מקהלת גיא בן-הנום, מאורגנים כקטלוג סונורי על גבי לוח לימודי. הקטלוג נגיש למאזין לשמיעה חופשית, בצירוף הסבר אודות מהות כל תרגיל. מגוון התרגילים  חושף את הרקע הקולי/לימודי הרחב של חברי המקהלה הכולל שירות מסורתיות, קלאסיות ומודרניות. לצד זה מאפשר הקטלוג הצצה אל רגעים אינטימיים יותר של הקבוצה, כשרגעי החימום מתגלים כזמנים של חיברות, גילוי וביטוי.

ייעוץ מקצועי: לילה בטרמן

 

תצפית  ב

18 שיחות אישיות עם חברי המקהלה מפרקות את הקולקטיב חזרה לפרטיו - מגוון קולות של אינדיבידואלים. השיחות עוסקות באופן חופשי ב"קול" במובן האישי, בהתנסות בעבודה קבוצתית ובחוויה הפרטית של המרואיין/ת במקהלת גיא בן-הנום.

bottom of page