top of page

חיזיון אור קולי לצופה יחיד / מיצב וידאו

 

במרחב שבו מחזה שמימי וקטסטרופה אנושית נעשים דומים, הפרספקטיבות משתבשות. האם העולם שרוף או מואר? האם זהו רגע אחרי נפילת פצצה גרעינית או מרחב הנתון בעיצומה של התגלות שמימית? המופע הפלסטי נבנה על הציר האנכי שבין למעלה ללמטה, בין פני השטח לעומקו ובין גרמי שמים הניתקים וצוללים לעומקה של שלולית מים

 

*בשנת 1978 הכניס מדען האטום אנטולי פטרוביץ' בוגורסקי את ראשו אל תוך מאיץ חלקיקים כדי לתקן בו תקלה. קרן פוטון שנעה בתוך המאיץ פגעה בראשו במהירות הקרובה למהירות האור. המדען טען שהוא לא חש שום כאב אך ראה אור שהיה "בהיר יותר מאלף שמשות"

 

תוכנת הקרנה: גיא יצחקי

מנגנון כדור: איתמר מנדס פלור

תמונה2
תמונה10
תמונה5
תמונה6
תמונה 3
תמונה 11
תמונה7
תמונה1
תמונה9
תמונה8
bottom of page