top of page

מימוש בעלות על קרקע ירחית  

משתתפים: איתן, יהודית, לבי, מיכאל ומרים יוגב

צילום: חוץ: איתמר מנדס פלור, פנים: איה גבריאל 

עריכה: יהודית שלוסברג יוגב

סאונד: אמיר בולצמן

בינואר 2005, קצת לפני שהתחתנו, רכשנו באמצעות שגרירות הירח בישראל  500 דונם בצד המואר של הירח (מסמך למטה). "לא משנה מה יקרה״ לחש בעלי מתחת לחופה ״תהיה לנו קרקע עלי אדמות". ימים של מגיפה עולמית דחפו אותנו לממש את הבעלות והנה אנחנו - משפחה בהתבודדות על הירח

העבודה צולמה בשטח פתוח כ-50 מטר

מביתנו שבמושב נס הרים.

 

 

בעלות על קרקע ירחית, יהודית שלוסברג יוגב
bottom of page