top of page

 פרויקט מיוחד במסגרת 'מעבדת שהות אמן' בקמפוס האקדמי שלם / 2014

"עופות שמים נבובי ראש" עיתון אגדה, עשוי כקולאז' טקסט ונייר - 40 מובאות, 15 טקסטים ו- 3000 שנה

סיפור האגדה 'עופות שמים נבובי ראש' מורכב מלמעלה מארבעים מובאות הלקוחות מחמישה עשר טקסטים שונים. טקסטים בני אלפיים שנה ויותר הודבקו לצד טקסטים עכשוויים, ונשזרו לאגדה המתגלגלת כשיחה בין דמויות כמו סוקרטס, יוספוס פלביוס, מדיאה, זורבה היווני ורבן יוחנן בן זכאי - למרביתן חלק מכריע בהתהוות תולדות המחשבה האנושית, כפי שאנו מכירים אותה היום.

 

במסגרת 'מעבדת שהות אמן' בקמפוס האקדמי שלם, ערכתי ראיונות עם סטודנטים, שסיפרו על טקסט מכונן ודמות משפיעה בהם נתקלו במהלך שנת הלימודים. בתום הראיונות נותרה בידי רשימה ארוכה של טקסטים שהובילה אותי לספריה - לשעות קריאה רבות ולמחשבה לשזור את הרשימה לסיפור אגדה עלילתי, המחבר בין הבחירות של כולם.

 

 

 

"עופות שמים נבובי ראש"

סיפור אגדה שהוא קולאז' טקסט ונייר: 40 מובאות, 15 טקסטים, 3000 שנה

*פרויקט מיוחד במסגרת תוכנית רזידנסי   בקמפוס האקדמי שלם, 2014

האגדה נוצרה מתוך התייחסות לטקסט כחומר גלם הניתן לגזירה והדבקה, להוצאה מהקשר ולעריכה משבשת, כסוג של קולאז' בין זמנים, דוברים, נושאים ודימויים. הקולאז' מעלה מן האוב של הטקסט הפילוסופי דווקא חומרים מהם עשויות אגדות: שמש, שמים, אדמה, אישה, צוק, ירח, ספינות, יין, אלוהים, ציפורים וים.

bottom of page